Δελτίο Τύπου της 16ης(Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο_Τύπου της 16ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Μετάθεση της επόμενης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 αντί για την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι, η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 αντί για την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016,

μετατιθέμενη δηλαδή χρονικά κατά μια (1) εβδομάδα σε σχέση με το υπ’ αριθμ. πρωτ.367/12-7-2016  «Χρονοδιάγραμμα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου περιόδου Αύγουστος 2016 έως και Δεκέμβριος 2016.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και προσκόμισης των εισηγήσεων Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016.

Νέα ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης της Συνεδρίασης και των εισηγήσεων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016.

Για τη Γραμματεία

Χαράλαμπος Κασαράς

 

Δελτίο Τύπου της 15ης(Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο_Τύπου_15ης_συνεδρίασης

Δελτίο Τύπου της 14ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δελτίο Τύπου της 13ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΔελτίοΤύπου13ηςΤακτικήςΣυνεδρίασηςΠεριφερειακούΣυμβουλίου

Χρονοδιάγραμμα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου για την περίοδο από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2016

Χρονοδιάγραμμα_Συνεδριάσεων_Δ’_τετραμήνου_2016_digi

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 11ης (Ειδικής) και της 12ης ( Τακτικής) Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11ης Ειδικής και 12ης Τακτικής Συνεδρίασης

Μετάθεση ημερομηνίας επόμενης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου – Νέα ημερομηνία 1 Αυγούστου 2016 στα Άγραφα Ευρυτανίας

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως ανακοινώθηκε στην χτεσινή 12η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,

η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα λάβει χώρα στα Άγραφα Ευρυτανίας,

βάσει της αριθμ.119/04-07-2016 Απόφασης που ελήφθη, την Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016 αντί για την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

μετατιθέμενη δηλαδή χρονικά κατά μια (1) εβδομάδα σε σχέση με το υπ’ αριθμ. πρωτ.531/5-10-2015 Χρονοδιάγραμμα Συνεδριάσεων.

Επομένως, νέα καταληκτική ημερομηνία εγγραφής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και προσκόμισης των εισηγήσεων είναι η Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. και

νέα ημερομηνία αποστολής της Πρόσκλησης της Συνεδρίασης και των εισηγήσεων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης η Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής θεμάτων και προσκόμισης εισηγήσεων λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος – Παρασκευή 17 Ιουνίου

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

καταληκτική ημερομηνία

εγγραφής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της 11ης συνεδρίασης της 27ης Ιουνίου και προσκόμισης των εισηγήσεων είναι η

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ.

Κατόπιν της ανωτέρω χρονικής μεταβολής εφιστούμε την προσοχή σας για την τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας.

 

Για τη Γραμματεία

του Περιφερειακού Συμβουλίου

Χαράλαμπος Κασαράς

ΠΕ Διοικητικού

 

8η ( Ειδική) Συνεδρίαση και 9η (Τακτική) Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο-τύπου-της-6-6-2016-συνεδρίασης-του-ΠΣ-ΣτΕ