Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής θεμάτων και προσκόμισης εισηγήσεων λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος – Παρασκευή 17 Ιουνίου

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016

καταληκτική ημερομηνία

εγγραφής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της 11ης συνεδρίασης της 27ης Ιουνίου και προσκόμισης των εισηγήσεων είναι η

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ.

Κατόπιν της ανωτέρω χρονικής μεταβολής εφιστούμε την προσοχή σας για την τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας.

 

Για τη Γραμματεία

του Περιφερειακού Συμβουλίου

Χαράλαμπος Κασαράς

ΠΕ Διοικητικού