Χρονοδιάγραμμα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου για την περίοδο από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2016

Χρονοδιάγραμμα_Συνεδριάσεων_Δ’_τετραμήνου_2016_digi