Δελτίο Τύπου της 13ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΔελτίοΤύπου13ηςΤακτικήςΣυνεδρίασηςΠεριφερειακούΣυμβουλίου