Μετάθεση ημερομηνίας επόμενης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου – Νέα ημερομηνία 1 Αυγούστου 2016 στα Άγραφα Ευρυτανίας

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως ανακοινώθηκε στην χτεσινή 12η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,

η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα λάβει χώρα στα Άγραφα Ευρυτανίας,

βάσει της αριθμ.119/04-07-2016 Απόφασης που ελήφθη, την Δευτέρα 1η Αυγούστου 2016 αντί για την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

μετατιθέμενη δηλαδή χρονικά κατά μια (1) εβδομάδα σε σχέση με το υπ’ αριθμ. πρωτ.531/5-10-2015 Χρονοδιάγραμμα Συνεδριάσεων.

Επομένως, νέα καταληκτική ημερομηνία εγγραφής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και προσκόμισης των εισηγήσεων είναι η Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ. και

νέα ημερομηνία αποστολής της Πρόσκλησης της Συνεδρίασης και των εισηγήσεων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης η Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016.