ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 11ης (Ειδικής) και της 12ης ( Τακτικής) Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11ης Ειδικής και 12ης Τακτικής Συνεδρίασης