1η Τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο τύπου 1ης τακτικής 13-2-2017

Πρόσκληση της 2ης Συνεδρίασης (Ειδικής) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Πρόσκληση 2ης _Ειδικής_ Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Δελτίο Τύπου της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο Τύπου της Διαπαραταξιακής Επιτροπής

1 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΗ(α)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ(β)

Πρόσκληση Διαπαραταξιακής 14-12-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετάθεση της ημερομηνίας της 1ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι, η 1Η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2017, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. στον Ορχομενό Βοιωτίας,
αντί για την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 247/2016 Απόφαση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής θεμάτων στην πρόσκληση : Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π. μ.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των εισηγήσεων στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου : Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π. μ.

Για τη Γραμματεία

Μαρούλα Ξηρού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Ημερομηνία διεξαγωγής 1ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2017 – Δευτέρα 30-1-2017 Ορχομενός Βοιωτίας

Σας ενημερώνουμε ότι, η 1η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2017,

θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Παρακαλούμε για την αποστολή των εισηγήσεων σας

μέχρι την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

και ώρα 12:00 μ.μ.

Για τη Γραμματεία

Μαρούλα Ξηρού

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

 

Δελτίο Tύπου της 19ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο Τύπου -19ης συνεδρίασης

Δελτία Τύπου της 17ης και 18ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δελτίο-Τύπου-17ης συνεδρίασης

Δελτίο-Τύπου-18ης  συνεδρίασης

Έκτακτη Ενημέρωση-Τακτική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου σε νέα ημερομηνία

Σας ενημερώνουμε ότι η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα είναι και η τελευταία συνεδρίαση του έτους 2016,

θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία την ερχόμενη Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 π.μ.

Παρακαλούμε για την προσκόμιση των τίτλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης αλλά και των εισηγήσεων μέχρι αύριο Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 π.μ. προκειμένου ακολούθως να αποσταλούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Πέραν της τεθείσας προθεσμίας κανένα θέμα δεν θα εισαχθεί προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της εν λόγω συνεδρίασης.

Για τη Γραμματεία

Χαράλαμπος Κασαράς

ΠΕ Διοικητικού

Έκτακτη ενημέρωση – Μεταβολή τόπου επόμενων συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι, οι επόμενες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου (ειδική για τον Προϋπολογισμό έτους 2017 και τακτική) θα διεξαχθούν στη Λαμία αντί του Ορχομενού Βοιωτίας,

στην ίδια προκαθορισμένη και γνωστή σε όλους σας ημερομηνία, ήτοι Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016.

Η ανωτέρω μεταβολή, η οποία έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα, κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω τεχνικών προβλημάτων μη δυνάμενων να αντιμετωπιστούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Με νέα Απόφαση του Σώματος θα οριστεί η νέα ημερομηνία συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στον Ορχομενό Βοιωτίας, σε χρόνο μεταγενέστερο από την 5η Δεκεμβρίου 2016.

Για τη Γραμματεία

Χαράλαμπος Κασαράς

ΠΕ Διοικητικού

 

Μετάθεση της ημερομηνίας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 αντί για την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 στον Ορχομενό Βοιωτίας

Σας ενημερώνουμε ότι, η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα διεξαχθεί την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 αντί για την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 στον Ορχομενό Βοιωτίας,

μετατιθέμενη δηλαδή χρονικά κατά μια (1) εβδομάδα σε σχέση με το υπ’ αριθμ. πρωτ.367/12-7-2016  «Χρονοδιάγραμμα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου περιόδου Αύγουστος 2016 έως και Δεκέμβριος 2016.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και προσκόμισης των εισηγήσεων Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016.

Νέα ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης της Συνεδρίασης και των εισηγήσεων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016.

Για τη Γραμματεία

Χαράλαμπος Κασαράς