Ανακοίνωση στοιχείων και πληροφορίες μονάδας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ SEVEZO2 35082_59_2020

Ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία SEVESO III)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ_SEVESO - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στοιχεία απο την μελέτη ασφαλείας και τον φάκελο κοινοποίησης της εταιρείας SYNGENTA HELLAS AEBE

SYNGENTA HELLAS

DOC001

 

Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO III για την εταιρεία “EXTRAKO A.E.”

EXTRAKO A.E ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΚΡ (1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (2)

Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO III για την Βιομηχανία “ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.”

ΣΕΒΕΖΟ ΄΄ΤΕΡΝΑ A.E΄΄-ΑΚ (1)

ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (2) (3)

Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO III για την εταιρεία “ELPEDISON”

ELPEDISON A.E-ΑΚΡ

Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO III για την “ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΗΡΩΝ-ΑΝΤ

Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO για την εταιρεία “SOL HELLAS A.E.”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SOL HELLAS AE

Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO για την εταιρεία “MONOTEZ A.E”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ MONOTEZ A.E ΄΄

Ανακοίνωση σύμφωνα με οδηγία SEVESO για την εταιρεία “AKFA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO ΄΄AKFA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΄΄-1