Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ) της «MAGMA AGRO A.E.B.E.», η οποία λειτουργεί στην θέση «Ποταμιά», του Δήμου Τανάγρας, της Δ.Ε. Οινοφύτων, της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τα παραρτήματα του