Ανακοίνωση για τη «Αποστολή Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) της εγκατάστασης της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., στη θέση «Άγιος Νικόλαος», της Δ.Κ. Αντίκυρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»