Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) της εγκατάστασης της «ΕΧΤRACO S.A.», στη θέση «Ψηλή Ράχη»/«Βορόνιζα», του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».