Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom

3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022

Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης για συνεδρίαση της 9ης Μαΐου 2022 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3HΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2022(1)

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 09 Μαίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022

2η Πρόσκληση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις 08 Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄.

2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022..ΤΕΛΙΚΗ

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 3ο όροφο, Λ. Καλυβίων 2 Λαμία , στις 14 Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022.14032022.

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 3ο όροφο, Λ. Καλυβίων 2 Λαμία , στις 11 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2022

Πρόσκληση στην 16η (Τακτική) συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα TΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

16H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 -

Πρόσκληση στην 15η συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη

15H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021

Πρόσκληση στην 14η συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη

14H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 -

Πρόσκληση στην 13η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

13H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 -