Πρόσκληση στην 6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ e-presence ΄΄

6H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28-9-2020..

Ενημέρωση μελών για αναβολή της προγραμματισμένης 6ης Συνεδρίασης 2020, της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΒΟΛΗ

6η Πρόσκληση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄

6H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 (1)

5η Πρόσκληση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄e-presence΄΄

5H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

4η Πρόσκληση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ epresence ΄΄

4Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 - - e -presence-ΑΚΡ(1)

Πρόσκληση μελών για συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 9 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 - ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 3ο όροφο, Λ. Καλυβίων 2 Λαμία, στις 12-03-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2020-ακρ