Πρόσκληση στην 11η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

11H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021(1)

Πρόσκληση στην 10η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 09 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom

10H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021

Πρόσκληση στην 9η Τακτική συνεδρίαση, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

9H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 -c

Πρόσκληση στην 8η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

8H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021(1)

Πρόσκληση στην 7η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Mαίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

7H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021

Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση της Επιτροπής και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Mαίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

6H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 -

Πρόσκληση στην 5η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom

5H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021 - τελικη(1)

Πρόσκληση στην 4η Τακτική συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ zoom ΄΄

4η ΕΠ

Πρόσκληση στην 3η Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Mαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ e-presence

3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021-1

Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ epresence ΄΄

2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021(2)