Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 16- 05 – 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, (3ος όροφος)

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2019

1η συνεδρίαση 2019 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, (3ος όροφος), στις 18 – 03 – 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Σ.Ε.-1

Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

7Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018

Πρόσκληση στην 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018

Πρόσκληση στην 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος), στις 12- 11- 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

5Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΣΕ 2018-1

4η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά (Διοικητήριο)

4Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρόσκληση των μελών στην 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις 31-05-2018

3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-2