1η συνεδρίαση 2019 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, (3ος όροφος), στις 18 – 03 – 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.