Πρόσκληση στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Λαμία, Λ. Καλυβίων 2, (3ος όροφος),στις 21- 06 – 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.