Ενημέρωση μελών για αναβολή της προγραμματισμένης 6ης Συνεδρίασης 2020, της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας