Πρόσκληση μελών για συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 9 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.