4η Πρόσκληση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής ΄΄ epresence ΄΄

4Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020 - - e -presence-ΑΚΡ(1)