ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΝ 25η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017(Από 181 έως 201)

Ω40Γ7ΛΗ-ΑΝΞ -ΑΠΟΦΑΣΗ 181-2017

Ω5357ΛΗ-Μ7Ι – ΑΠΟΦΑΣΗ 182-2017

7Μ5Α7ΛΗ-ΠΥΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ 183-2017

ΩΙΒ17ΛΗ-874 – ΑΠΟΦΑΣΗ 184-2017

7Τ717ΛΗ-ΜΣΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ 185-2017

ΩΞΛΥ7ΛΗ-Μ30 – ΑΠΟΦΑΣΗ 186-2017

ΩΤ5Ι7ΛΗ-4ΓΛ – ΑΠΟΦΑΣΗ 187-2017

Ω9ΓΥ7ΛΗ-807 – ΑΠΟΦΑΣΗ 188-2017

7Ζ5Ν7ΛΗ-Β9Δ- ΑΠΟΦΑΣΗ 189-2017

ΩΗΦΖ7ΛΗ-1ΞΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ 190-2017

Ω4ΦΥ7ΛΗ-0Ε9- ΑΠΟΦΑΣΗ 191-2017

69ΚΜ7ΛΗ-Σ49 – ΑΠΟΦΑΣΗ 192-2017

Ω9ΚΚ7ΛΗ-ΧΘΛ- ΑΠΟΦΑΣΗ 193-2017

7Γ2Ο7ΛΗ-ΠΗΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 194-2017

6ΨΕΤ7ΛΗ-ΛΒ6 – ΑΠΟΦΑΣΗ 195-2017

Ω8ΦΗ7ΛΗ-ΖΘΜ- ΑΠΟΦΑΣΗ 196-2017

67ΥΡ7ΛΗ-ΜΕΨ – ΑΠΟΦΑΣΗ 197-2017

73ΩΙ7ΛΗ-ΝΚΩ – ΑΠΟΦΑΣΗ 198-2017

Ω6Ζ97ΛΗ-ΝΥΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ 199-2017

7ΣΩΟ7ΛΗ-ΜΥΤ – ΑΠΟΦΑΣΗ 200-2017

7ΓΤΡ7ΛΗ-ΓΝΕ – ΑΠΟΦΑΣΗ 201-2017