Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 20-01-2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο