Πρόσκληση στην 11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης (στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11_24-03-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 10η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης (στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_16-03-2020

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9_09-03-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8_3-03-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7_20-02-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί την 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6_11-02-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5_5-02-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ