Πρόσκληση στην 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18_26-05-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17_19-05-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαϊου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”ίαση της Οικονομικής Επιτροπής,που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη , 12-05-2020, ώρα 10:00 π.μ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16_12-05-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση στην 15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15_05-05-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Ορθή Επανάληψη (ως προς την ομάδα μαθητικών δρομολογίων) της Πρόσκλησης της 14ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 28-04-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14_28-04-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14_28-04-2020-1

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση στη 13 Τακτική Συνεδρίαση του 2020 της Οικονομικής Επιτροπής, την Μ.Τρίτη 14 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ., με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης “Skype”

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13_14-04-2020

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ