Πρόσκληση στην 25η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ