Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2014

Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαρτίου 2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο