Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική Πρόσκληση

 

 Πατήστε εδώ για να δείτε τις Εισηγήσεις