Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου 2014

 

       Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική πρόσκληση