Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική Πρόσκληση

Εισηγήσεις