Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 05 Μαίου 2015

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση

Εισηγήσεις