Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση

Εισηγήσεις