Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 19-01-2015

 

Πρόσκληση της συνεδρίασης της 19ης Ιανουαρίου 2015

Εισηγήσεις