Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική Πρόσκληση

Εισηγήσεις