Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Πατήστε εδώ για να δείτε την Πρόσκληση

Εισηγήσεις 18