Πρόσκληση: στη 1η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την σχετική Πρόσκληση

Εισηγήσεις