Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015 (με τηλεδιάσκεψη)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Εισηγήσεις