Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 38η (τακτική) συνεδρίαση , που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2015

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο