Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 στην Λαμία

Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για συνεδρίαση που θα πραγματοπιηθεί την Πέμπτη 24 Απριλίου 2014 στην Λαμία

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο