Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 
 
 Επισκόπηση των κυριότερων ενεργειών στον αγροτικό τομέα (2011-2012)
 
 
Ενημερωτικές εκδηλώσεις
του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςΠεριφερειακή Ενότητα Εύβοιας
 
       Πληροφορίες: Αντ. Πανούσης – Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας (τηλ. 2221353595, 2221020366)

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
 
       Πληροφορίες: Αντ. Σαραφιανός – Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας (τηλ. 2237080258)

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 

       Πληροφορίες: Δημ. Ρίζος – Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας (τηλ. 2231353151)
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
       Πληροφορίες: Νικ. Μυλωνάς – Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας (τηλ. 2261350176, 2261350153)
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
       Πληροφορίες: Δημ. Γκούλτας – Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας (τηλ. 2265350546)
 

Νέες Εναλλακτικές Καλλιέργειες
Νέες “Καινοτόμες” Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στον Αγροτικό Τομέα

 Εισηγήσεις AGROTICA 2012

Σχολιάστε