Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Ετήσιου Μητρώου ιδιοκτητών (Εταιρειών – Φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών έτους 2023 ήτοι : «Εκχιονισμοί – καταπτώσεις – κατολισθήσεις – πλημμυρικά φαινόμενα – σεισμοί & πυρκαγιές»

4_ προσκληση ενδιαφεροντοσ αρχειο ετοσ 2023 signed ΑΔΑ ΑΔΑΜ(1)

5. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ Π.Π. ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΕΤΟΣ 2023

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ 2023