Π89-3.5: Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», Άξονα Προτεραιότητας: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΑΜΙΑΣ»

Πρόσκληση

Συνημμένα

Π89-4.13: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025», του Αναπτυξιακού Στόχου 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» και Άξονα Προτεραιότητας 4.5 «Αποκατάσταση φθορών και αλλοιώσεων φορέα ανωδομής της Παλαιάς Γέφυρας Μόρνου »

Πρόσκληση

Συνημμένα

 

Π89-5.3: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άξονα Προτεραιότητας: 5.2 «Προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (health και wellness, city break, αγροτουρισμός, ορειβατικός τουρισμός κλπ.)» Με τίτλο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΔΕΗ International Tour of Hellas 2024″»

Πρόσκληση

Π89_5.2: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025», του Αναπτυξιακού Στόχου 5 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» και Άξονα Προτεραιότητας 5.8 ««Ενίσχυση των επιχειρήσεων για αύξηση της εξωστρέφειας στις εθνικές και διεθνείς αγορές» με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πρόσκληση

Π89-4.8: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.8 «Οδική ασφάλεια» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»

Πρόσκληση

Συνημμένα

Π89-2.11: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άξονα προτεραιότητας: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα,αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση-αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

 

Πρόσκληση

Συνημμένα

 

Π89-5.1 ΟΠΣ: 7222 Έκδοση: 2/0: 1η ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025», του Αναπτυξιακού Στόχου 5 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» και Άξονα Προτεραιότητας 5.5 «Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα» με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ»

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης

Π89-2.9: 1η Τροποποίηση Ανακοίνωσης Πρόθεσης χρηματοδότησης για υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» με τίτλο «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ»

1η Τροποποίηση Ανακοίνωσης

Π89-2.6: 1η Τροποποίηση ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΜΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΆΝΝΑΣ»

1η Τροποποίηση Ανακοίνωσης

Π89-6.1: Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 6.2 «Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Στερεάς Ελλάδας 2021 – 2025»

Πρόσκληση

Συνημμένα Πρόσκλησης π89-6.1