Σεμινάριο κατάρτισης μελισσοκόμων (9 -11 Ιουλίου 2012)

Σεμινάριο κατάρτισης μελισσοκόμων της ευρύτερης περιοχής Λαμίας πραγματοποιήθηκε από τις 9 – 11 Ιουλίου  2012  στο Κέντρο -” Δήμητρα” Βαρδατών Φθιώτιδας με εισηγητή τον καθηγητή μελισσοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ( ΓΠΑ ) κ. Πασχάλη Χαριζάνη. Με αμείωτο ενδιαφέρον παρα πολλοί μελισσοκόμοι παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο, ενώ αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή  νέων που είτε δραστηριοποιούνται στη μελισσοκομία, είτε σκέπτονται, σοβαρά, να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με τη μελισσοκομία. Read more

3ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην Βαμβακοκαλλιέργεια της Π.Ε Εύβοιας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι», ενημερώνουν τους βαμβαπαραγωγούς της ΠΕ Εύβοιας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υποβολή αιτήσεων για χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιησίμων ποικιλιών αμπέλου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής Π.Ε Ευβοίας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε από 1-8-2012 η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τους παραγωγούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαιώματα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, περιόδου 2012/2013.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10-7-2012 αριθ.πρακτικού 12 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 10-7-2012 αριθ. πρακτικού 12 της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση Αυτοψίας Εγκατάστασης Ξυλουργείου του I. Nτεγιάννη του Ν.3982/2011 άρθρου 29 της ΥΑ 484/36/Φ.15(ΦΕΚ230Β/9-2-2012)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 της ΥΑ 484/36/Φ.15(ΦΕΚ230Β/9-2-2012) πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις ξυλουργείου του Ντεγιάννη Ιωάννη και ανακοινώνει την Έκθεση Αυτοψίας. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Δημοπρατήθηκε το έργο «Επείγουσα αποκατάσταση αστοχιών στα πρανή του επαρχιακού δρόμου Μοναστηρακίου – Μανάγουλης του Δήμου Ευπαλίου»

Δημοπρατήθηκε στις 31 Ιουλίου 2012, από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το έργο «Επείγουσα αποκατάσταση αστοχιών στα πρανή του επαρχιακού δρόμου Μοναστηρακίου – Μανάγουλης του Δήμου Ευπαλίου» προϋπολογισμού 2.392.000€.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου της Τόγια Ιωάννη του Άρθρου 19 Παρ.1 Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του Τόγια Ιωάννη. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου της Χαρίκλειας Αθανασίου του Άρθρου 19 Παρ.1 Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου της Χαρίκλειας Αθανασίου. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του Αντώνιου Ζαρίκου του Άρθρου 19 Παρ.1 Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του Αντώνιου Ζαρίκου. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο