ΠΕ Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή του άρθρου 5 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ 158 Β/03-02-2012 ( Δραστηριότητα περ. άρθρο 19.1 του Ν. 3982/2011)

ΑΥΤΟΨΙΑΠΑΦΟΣ-ΑΒΕΕ-2016

Σχολιάστε