ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροποποίηση της αρ. 8837/14 – 10 – 2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β’/25 – 10 – 2016 ) ‘’ Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Τροποποίηση της αρ. 8837/14 – 10 – 2016 Απόφασης -Πρόσκληση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ  23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ  ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Η Γενική Διεύθυνση Περιφ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας, ενημερώνει τους νέους γεωργους ότι:

Ανακοινώθηκε από το ΥπΑΑΤ η μετάθεση  της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.1 («Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»).

Συγκεκριμένα τελευταία ημέρα οριστικοποίησης ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Παρασκευή (23/12/2016).

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

 

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-Παράταση-Νέοι-Γεωργοί

Ορισμός αξιολογητών αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ-ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ-6.1

Πρόγραμμα εμβολιασμού αλεπούδων κατά της λύσσας στην Π.Ε.Ευρυτανίας

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΛΥΣΣΑΣ-ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ

 

                                                                                         Λαμία,   7   Νοεμβρίου   2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ  ΛΥΣΣΑΣ

Η Γενική Διεύθυνση Περιφ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας, γνωστοποιεί ότι:

Στα πλαίσια της υλοποίησης, για τέταρτη χρονιά, του προγράμματος της ‘’εναέριας ρίψης – διανομής εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας, για την από του στόματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων’’ στις 8 / 11 / 2016, θα πραγματοποιηθούν ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων στις κάτωθι περιοχές της Π.Ε. Φθιώτιδας:

ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΧΛΑΔΙΑ, ΒΟΥΖΙ, ΠΕΤΡΩΤΟ, ΠΟΥΡΝΑΡΙ, ΘΑΥΜΑΚΟ, ΒΕΛΕΣΙΩΤΕΣ, ΕΚΚΑΡΑ, ΓΑΒΡΑΚΙΑ, ΠΕΤΡΙΛΙΑ, ΣΟΦΙΑΔΑ, ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, ΒΑΡΔΑΛΗ, ΑΓΡΑΠΙΔΙΑ

 

Υπενθυμίζουμε στο κοινό τα εξής:

  • Τα εμβολιακά δολώματα είναι μικροί κύβοι χρώματος λαδί – καφέ με οσμή ψαριού και περιέχουν ζωντανό ιό λύσσας.
  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ (δεν τα ακουμπάμε και δεν τα πατάμε)
  • Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την ύπαρξή τους ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές.
  • Σε περίπτωση επαφής με το εμβολιακό δόλωμα πρέπει να γίνει επίσκεψη άμεσα σε γιατρό.
  • Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση των παιδιών-μαθητών ώστε να μην έρθουν σε καμία επαφή με τα δολώματα.

 

Εμβολιασμός δεν θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα και λίμνες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa

 

και στις κατά τόπους Κτηνιατρικές υπηρεσίες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας :

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ :            22313 53145

Δ/ΝΣΗ ΑΟΚ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ –ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ :        22313 52500

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ετήσια Απογραφή ζωικού κεφαλαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΜΗΤΡΩΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ “ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΙΡΙΩΝ” ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΠΟΠ-ΠΓΕ

Πατήστε εδω να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση του Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΥΠΟΜΕΤΡΟ-6-1-ΝΕΟΙ-ΓΕΩΡΓΟΙ-ΟΚΤ-2016-1-1

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΟΜΕΤΡΟ-6.1

ΠΕ Ευβοίας: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020-Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»»

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το υπομέτρο 6.1 “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ”

Πατήστε εδώ να καταβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016

Πατήστε εδώ να κατεβάσετε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016