Πλάνο Συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Εκθέσεις για το ‘Ετος 2019