ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων, του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

ΨΦΦΛ46ΝΠΙΘ-ΒΞ5

Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας και Πίνακας Απορριπτέων των υποψηφίων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Φωκίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1 2022

Δελτίο Τύπου: Τοπικού-εστιακού δολωματικού ψεκασμού – Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2022 Π.Ε. Φθιώτιδας

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ_ΕΣΤΙΑΚΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

4η Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 23634/5-02-2021 (ΑΔΑ: Ω2Π0ΟΡ10-ΡΡΣ) Απόφασης της Δ/νσης Δασών Ν. Ευρυτανίας με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ- ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1

Έναρξη ψεκασμών για το πρόγραμμα Δακοκτονίας στην Π.Ε. Εύβοιας έτους 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Δελτίο Τύπου για την πρόληψη πρόκλησης πυρκαγιών στην Π.Ε.Φθιώτιδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΚΛΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 5.7.2022a

Πρόγραμμα Δακοκτονίας στην Π.Ε. Εύβοιας έτους 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2022

Δελτίο Τύπου: Εγκρίθηκαν 817 δικαιούχοι στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

 

deltio tipou 27062022

Αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1(1)