ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”»

4η τροποποίηση Πρόσκλησης 4.1.2

Δελτίο Τύπου: Αντιπλημμυρικά και άλλα έργα ολοκληρώνονται στο Δήμο Δομοκού

 

 

 

 

 

 

ΔΤ22ΝΟΕΜΒ21

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δελτίο Τύπου: Πρόσκληση ΥΜ 6.1 ”Εγκατάσταση Νέων Γεωργών”

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_3η Πρόσκληση ΥΜ 6.1 ''Εγκατάσταση Νέων Γεωργών''

3η τροποποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύσταση Μητρώου Αξιολογητών, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

3Η ΤΡΟΠ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΔΑ 6ΗΙ57ΛΗ-ΚΜΓ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_1_ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_2_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Απόφαση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο Υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

2η Τροποποίηση της υπ. αριθ. (οικ.) 160865/1196/19-07-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα ‘Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016»

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ-1

«3η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”»

3η τροποποίηση Πρόσκλησης 4.1.2

Π.Ε.Φθιώτιδας:Δελτίο Τύπου- Δήλωση συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 2021-2

4ο Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της ΠΕ Φθιώτιδας

4ο ΔΓΠ_ΒΑΜΒΑΚΙ 2021_ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_6-10-2021

ΠΕ Ευβοίας: Ανακοίνωση Τύπου -Υποβολή δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, αμπελοοινική περίοδος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ