ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έναρξη Ψεκασμού για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας στην Π.Ε.Ευβοίας έτους 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2022

Έναρξη ψεκασμού για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας στην Π.Ε. Εύβοιας έτους 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 3ΗΣ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Έναρξη 3ου Γενικού δολωματικού ψεκασμού – Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2022

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ-1

Έναρξη ψεκασμού για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας Π.Ε.Εύβοιας έτους 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Έναρξη διαβροχής για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας στη Π.Ε. Εύβοιας έτους 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 2022

Παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων, του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

ΨΦΦΛ46ΝΠΙΘ-ΒΞ5

Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας και Πίνακας Απορριπτέων των υποψηφίων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2022 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Φωκίδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1 2022

Δελτίο Τύπου: Τοπικού-εστιακού δολωματικού ψεκασμού – Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2022 Π.Ε. Φθιώτιδας

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ_ΕΣΤΙΑΚΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

4η Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 23634/5-02-2021 (ΑΔΑ: Ω2Π0ΟΡ10-ΡΡΣ) Απόφασης της Δ/νσης Δασών Ν. Ευρυτανίας με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ- ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1