ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακοίνωση για τους μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνει τα ακόλουθα που αφορούν τους μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 1. 1. Όλοι οι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίωνπρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης  στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων  το αργότερο μέχρι την 20/01/2018.

Η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης είναι υποχρεωτική για όλους τους μελισσοκόμους ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στα επιδοτούμενα μελισσοκομικά προγράμματα. Εξαιρούνται οι μελισσοκόμοι οι οποίοι διαθέτουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο από 1/9/2017 μέχρι 31/12/2017.

 1. 2. Έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων» και 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας  για το έτος 2018.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας (Πήλικα 28 – Τ.Κ. 34100 – Χαλκίδα) το αργότερο μέχρι την 20/01/2018.

Απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στα προγράμματα, είναι η αίτηση -δήλωση κυψελών διαχείμασης

Δράση 3.1:  Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών)

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 δηλωμένων μελισσοσμηνών

Δικαιολογητικά

 • Φωτ/φο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
 • Φωτ/φο αίτησης δήλωσης διαχείμασης.
 • Φωτ/φο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

Τα παραστατικά αγοράς κυψελών γίνονται δεκτά με ημερομηνία έκδοσης από 1/8/2017 έως 20/05/2018.

Δράση 3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας (Δαπάνη μετακίνησης)

Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων ΟΓΑ, οι οποίοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον 110 δηλωμένων παραγωγικών μελισσοσμηνών και με ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 ευρώ.

 

Δικαιολογητικά:

 • Φωτ/φο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
 • Φωτ/φο δήλωσης κυψελών διαχείμασης
 • Φωτ/φο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Φωτ/φο άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου
 • Φωτ/φο της πιο πρόσφατης πράξης διοικητικού  προσδιορισμού φόρου
 • Φωτ/φο της πρώτης σελίδας  και της θεώρησης  θεώρησης βιβλιαρίου ΟΓΑ(συνταξιούχοι ΟΓΑ)

Οι μετακινήσεις είναι επιλέξιμες και ενισχύονται όταν πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 30η Ιουνίου 2018 .

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις  Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ή στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας – Διεύθυνση : Πήλικα 28 – Τ.Κ. 34100 – Χαλκίδα. Τηλέφωνα: 22210-20507, 6937041616, 6936638493  & e-mail : meli37@otenet.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ_21_11_17

 

 

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΟΣΔΕ 2017) για υποψήφιους Νέους Γεωργούς

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής υπενθυμίζει  στους υποψήφιους Νέους Αγρότες, ότι το Σύστημα για την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017 (ΟΣΔΕ 2017) έχει ανοίξει για την καταχώρηση νέων αιτήσεων και θα παραμείνει ανοιχτό έως και τις 26/11/2017.

Επισημαίνεται ότι όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τη 2η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», η οποία πρόκειται να εκδοθεί εντός του έτους 2017 θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτησης Ενίσχυσης  (ΟΣΔΕ) κατά το έτος 2017 για το σύνολο της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους πιστοποιημένους φορείς υποδοχής για υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017.

Επίσης για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα τηλέφωνα:

Δ/νση Αγροτικής  & Αλιευτικής Πολιτικής               τηλ.  2231353173 & 53150

ΔΑΟΚ  ΠΕ Βοιωτίας                                                      τηλ.  2261350163

ΔΑΟΚ  ΠΕ Εύβοιας                                                       τηλ.  2221353909 & 53924

ΔΑΟΚ ΠΕ Ευρυτανίας                                                 τηλ.  2237080250

ΔΑΟΚ ΠΕ Φθιώτιδας                                                   τηλ.  2231353160  & 53156

ΔΑΟΚ ΠΕ Φωκίδας                                                      τηλ.  226535054

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΣΔΕ ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

Οικονομική ενίσχυση για διάλυση Αλιευτικού Σκάφους

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενημερώνει τους  επαγγελματίες αλιείς ότι ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο μέτρο που προβλέπει χρηματοδοτήσεις για διάλυση σκαφών και οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων, Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» που αφορά στη Δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» του Ε.Π.ΑΛ. & Θ. 2014-2020. Το Μέτρο αφορά αποκλειστικά τον τομέα της θαλάσσιας αλιείας και η διάλυση θα πραγματοποιείται εντός της επικράτειας.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 6.1.10, είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες για τουλάχιστον ένα (1) έτος επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.

Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει :

 1. Να είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά Νηολόγια – Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό – Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ – ΕΑΜ).
 2. Να φέρουν νόμιμα ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/ και παραγάδια, ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία : τράτα βυθού (OTB) ή/και γρι – γρι (PS).
 3. Να φέρουν μηχανή. Σκάφη χωρίς μηχανή (κωπήλατα) δεν εντάσσονται στο Μέτρο 6.1.10.
 4. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το έτος έναρξης πλόων.
 5. Να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες κατ΄ έτος στην διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 6. Να διαθέτουν επαγγελματική άδεια σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη, όσο και κατά την ημερομηνία διάλυσης.
 7. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.
 8. Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2007-2013 κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 9. Να είναι ελεύθερα από πάσης φύσεως βαρών.
 10. Η διάλυσή τους να πραγματοποιηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ  http://aposyrsi.alieia.gr , μέχρι 04-12-2017 και ώρα 15.00 Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης θα παράγεται αποδεικτικό που θα πρέπει να υπογράφουν όλοι οι τυχόν ιδιοκτήτες του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους όπως αναφέρονται στην άδεια του σκάφους και θα αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποβολής της αίτησης του για ένταξη στο Μέτρο 6.1.10. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή, συνεπώς θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Ο ενδιαφερόμενος – δυνητικός δικαιούχος της Πράξης οφείλει από την υποβολή αίτησης να καταθέσει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ πλήρη φάκελο εις διπλούν σε έντυπη μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ – Μονάδα Β2, στα τηλ. 213 1501183 κ. Σακελλαρίου, 213 1501184 κ. Μπίζα & 213 1501186 κ. Κουντουράκης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενίσχυση των νέων αγροτών της Στερεάς Ελλάδας

Άνοιξε το σύστημα υποβολής νέων αιτήσεων για την ενίσχυση των νέων αγροτών. Όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 26 Νοεμβρίου 2017 και προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η υποβολή, από τους υποψήφιους, Δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης.

«Στους αγρότες μας στηρίζεται ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής μας οικονομίας. Στη νέα γενιά των αγροτών στηρίζεται ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής, οι καινοτόμες μέθοδοι και η ανάπτυξη των καλλιεργειών και του εμπορίου. Σε αυτή τη γενιά οφείλουμε να ανοίγουμε δρόμους, να είμαστε δίπλα της και να την υπηρετούμε παρέχοντας κάθε υπηρεσία και κάθε σχέδιό μας στη διάθεσή τους. Αυτούς τους ανθρώπους τους βλέπουμε ως συνεργάτες και συνοδοιπόρους για να αλλάξουμε τα πράγματα και στην τοπική οικονομίας μας. Γι’ αυτό, κάθε πρόγραμμα που τους βοηθά, είναι εργαλείο μας. Το στηρίζουμε και το προωθούμε» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης με αφορμή την έναρξη υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pste.gov.gr ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

Δ/νση Αγροτικής  & Αλιευτικής Πολιτικής                τηλ.  2231353173 & 2231353150

ΔΑΟΚ  ΠΕ Βοιωτίας                                                       τηλ.  2261350163

ΔΑΟΚ  ΠΕ Εύβοιας                                                         τηλ.  2221353909 & 53924

ΔΑΟΚ ΠΕ Ευρυτανίας                                                  τηλ.  2237080250

ΔΑΟΚ ΠΕ Φθιώτιδας                                                    τηλ.  2231353160  & 53156

ΔΑΟΚ ΠΕ Φωκίδας                                                        τηλ.  2265350549

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ενίσχυση των νέων αγροτών της Στερεάς Ελλάδας

 

 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας: Ενημερωτικό Δελτίο

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας σας ενημερώνει ότι η παρατεταμένη ανομβρία – ξηρασία της φετινής καλοκαιρινής και φθινοπωρινής περιόδου, έχει επηρεάσει τόσο την ηρτημένη εσοδεία όσο και την φυσιολογία των μη αρδευόμενων ελαιοδέντρων με πιθανές επιπτώσεις στην καρποφορία των επόμενων ετών.

Οι επιπτώσεις της ξηρασίας που παρατηρήθηκαν στους ελαιώνες της περιοχής μας είναι:

 • Αποφύλλωση των ελαιοδέντρων και εξασθένιση αυτών.
 • Συρρίκνωση καρπού (ζάρωμα), πρόωρο μαύρισμα, καρπόπτωση, αναστολή ελαιογένεσης και αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά ελαιοκάρπου και ελαιολάδου.
 • Εμφάνιση κοκκοειδών και ακάρεων (κατά τόπους έντονα φαινόμενα)

Για να μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις επί της μελλοντικής παραγωγής των ταλαιπωρημένων ελαιοδέντρων συστήνεται στους ελαιοπαραγωγούς:

 • Να αποφύγουν το ράβδισμα για την συλλογή καρπού (να προτιμηθούν χτένια) η εφαρμογή του οποίου επιδεινώνει περαιτέρω τη μείωση της φυλλικής επιφάνειας λόγω φυλλόπτωσης.
 • Η αφαίρεση των άγριων αναβλαστήσεων (αγριλίδια) για να μην εξασθενούν περαιτέρω τα δέντρα.
 • Λίπανση ελαιοδέντρων με εφαρμογή ενός μεικτού λιπάσματος ( άζωτο, φώσφορος, κάλιο και ιχνοστοιχεία) την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με ενσωμάτωση, και ενός αζωτούχου από τα μέσα Ιανουαρίου και μετά.

Η λίπανση φυσικά προϋποθέτει παρουσία βροχών.

4)   Ελαφρό κλάδεμα των πληγέντων δένδρων από τα μέσα Μαρτίου και μετά

5)  Ψεκασμός ελαιοδέντρων με ένα χαλκούχο σκεύασμα για την αποφυγή

εμφάνισης καρκινωμάτων (καρναβίτσα) εάν εκδηλωθούν συνθήκες ισχυρού

παγετού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας στο τηλέφωνο 2265 350 541 κ. Νικόλαο Αράχωβα, Γεωπόνο.

Δ.Α.ΟΚ. ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 31-10-2017

 

Ρίψεις εμβολίων κατά λύσσας στην Π.Ε.Ευρυτανίας

 

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας, γνωστοποιεί ότι:

Στα πλαίσια της υλοποίησης, για πέμπτη χρονιά, του προγράμματος της ‘’εναέριας ρίψης – διανομής εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας, για την από του στόματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων’’ θα πραγματοποιηθούν μεταξύ  1ης και  6ης Νοεμβρίου 2017, ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων στις κάτωθι περιοχές της Π.Ε. Ευρυτανίας:

ΧΡΙΣΟΒΑ, ΛΟΓΓΙΤΣΙ, ΑΓ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ΒΟΥΛΠΗ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ, ΛΗΜΕΡΙ, ΟΧΘΙΑ,ΚΟΝΔΥΛΑΙΙΚΑ, ΒΑΛΑΩΡΑ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΠΡΑΤΟΒΟΥΝΙ, ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ , ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΓΡΑΝΙΤΣΑ, ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ, ΛΕΠΙΑΝΑ, ΙΤΕΑ, ΔΑΦΝΟΥΛΑ, ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ, ΣΑΤΟΣ, ΚΕΔΡΑ, ΔΙΑΣΕΛΟ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ, ΦΟΥΣΙΑΝΑ, ΠΡΑΣΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΣΙ, ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ , ΛΙΘΟΧΩΡΙ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΑΓΡΑΦΑ, ΕΠΙΝΙΑΝΑ

Υπενθυμίζουμε στο κοινό τα εξής:

 • Τα εμβολιακά δολώματα είναι μικροί κύβοι χρώματος λαδί – καφέ με οσμή ψαριού και   περιέχουν ζωντανό ιό λύσσας.
 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ(δεν τα ακουμπάμε και δεν τα πατάμε)
 • Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί την ύπαρξή τους ενημερώνει άμεσατις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές.
 • Σε περίπτωση επαφής με το εμβολιακό δόλωμα πρέπει να γίνει επίσκεψη άμεσα σε γιατρό.
 • Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση των παιδιών-μαθητών ώστε να μην έρθουν σε καμία επαφή με τα δολώματα.

Εμβολιασμός δεν θα διενεργηθεί σε κατοικημένες αστικές και περιαστικές περιοχές, μεγάλα οδικά δίκτυα και λίμνες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa

και στην  Κτηνιατρική  υπηρεσία Π.Ε. Ευρυτανίας  στο τηλέφωνο 22370 80258

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ προγραμμα ΛΥΣΣΑΣ ΝΟΕΜΒΡ 2017

 

 

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: 4o Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕ Ευβοίας: Ανακοίνωση καταχώρησης της ονομασίας “ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΑΚΡΗΣ” στο μητρώο των ΠΟΠ-ΠΓΕ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: 5ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο.

Ημερίδα “Σύγχρονες πρακτικές στην ελαιοποίηση του ελαιοκάρπου”στη Χαλκίδα

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  διοργανώνουν  ημερίδα όπου θα  παρουσιαστούν από τον εξειδικευμένο σύμβουλο σε θέματα γευσιγνωσίας και ποιότητας ελαιολάδου κύριο Βασίλη Φραντζολά, οι  σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και διαδικασίες στο φάσμα της παραγωγικής αλυσίδας του ελαιολάδου, από τον ελαιώνα μέχρι το ελαιοτριβείο και την τυποποίηση, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας του τελικού προϊόντος.

Στην Ημερίδα  θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα που είναι και τα απαραίτητα βήματα για την παραγωγή ενός ποιοτικού ελαιολάδου.

 • Παράγοντες που διαμορφώνουν την ποιότητα
 • Πως και πότε συγκεντρώνει ο καρπός το ελαιόλαδο
 • Σημασία άμεσης μεταφοράς & ελαιοποίησης καρπών
 • Η σημασία κάθε σταδίου επεξεργασίας στο ελαιοτριβείο
 • Οι σπαστήρες – τύποι – η σημασία
 • Ο χρόνος & θερμοκρασίες μάλαξης – επιπτώσεις
 • Ελαιοτριβεία 2 ή 3 φάσεων – Διαφορές – Εξελίξεις
 • Συντήρηση ελαιολάδου – άζωτο η αργκόν
 • Μικρά επαγγελματικά ελαιοτριβεία – Τα συν και τα πλην

Η Ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί την

Δευτέρα  23  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00

Διοικητήριο Π.Ε. Εύβοιας-Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, Λεωφ. Χαϊνά 93

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 2017 ΧΑΛΚΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣΕΜΙΝΑΡΙΟΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥΧΑΛΚΙΔΑ-2