Δελτίο Τύπου: Υποβολή αιτήσεων για ζημιές από την πλημμύρα της 09/ 08/ 2020 μη καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. – Κ.Ο.Ε.

ΔΤ Υποβολή αιτήσεων για ζημιές από την πλημμύρα της 09 08 2020 μη καλυπτόμενες ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. - Κ.Ο.Ε.

ΕΝΤΥΠΟ

Σχολιάστε