Αποσπάσματα της 13ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Αποσπάσματα της 13ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας