Αποσπάσματα Πρακτικών αποφάσεων της 1ης (Τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας της 29ης Ιανουαρίου 2018(19 έως 35)

 

ΩΝΘΜ7ΛΗ-8Ο3- ΑΠΟΦΑΣΗ 19-2018

ΩΗΕ17ΛΗ-ΤΟΗ – ΑΠΟΦΑΣΗ 20-2018

7ΑΥ67ΛΗ-ΑΗ3 – ΑΠΟΦΑΣΗ 21-2018

63ΙΥ7ΛΗ-42Ψ – ΑΠΟΦΑΣΗ 22-2018

624Κ7ΛΗ-ΛΝ7 – ΑΠΟΦΑΣΗ 23-2018

Ω6ΗΞ7ΛΗ-3Ν8 – ΑΠΟΦΑΣΗ 24-2018

ΩΧΝ27ΛΗ-ΟΘ2 – ΑΠΟΦΑΣΗ 25-2018

ΩΜΙΖ7ΛΗ-ΦΩΨ- ΑΠΟΦΑΣΗ 26-2018

ΩΛΚΨ7ΛΗ-Ν9Η – ΑΠΟΦΑΣΗ 27-2018

ΩΝ007ΛΗ-Μ34- ΑΠΟΦΑΣΗ 28-2018

6ΒΕΝ7ΛΗ-1Τ0 – ΑΠΟΦΑΣΗ 29-2018

73ΚΜ7ΛΗ-Π3Γ – ΑΠΟΦΑΣΗ 30-2018

66ΗΡ7ΛΗ-793 – ΑΠΟΦΑΣΗ 31-2018

ΩΥ7Τ7ΛΗ-ΘΨΓ- ΑΠΟΦΑΣΗ 32-2018

ΩΩΓ77ΛΗ-Α9Μ – ΑΠΟΦΑΣΗ 33-2018

ΩΓ507ΛΗ-Υ47- ΑΠΟΦΑΣΗ 34-2018

6Α5Π7ΛΗ-ΥΣΖ – ΑΠΟΦΑΣΗ 35-2018