Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ονομαστικής ισχύος 3.0 MW στη θέση ‘‘Καλύβια-Παλιόρεμα’’ Τ.Κ. Μουρικίου, Δ.Ε. Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων , Π.Ε. Βοιωτίας Π.Σ.Ε. της εταιρείας «ΤΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΧΜΗ ΕΕ»

ΩΔ2Ο7ΛΗ-5ΞΔ

Σχολιάστε