Ανακοίνωση-ανάρτηση στοιχείων της εταιρείας EXTRACO A.E στη θέση ΄΄ Βορονιζα΄΄